Aşılama ve Aşı Takibi

Aşılar, belirli enfeksiyöz hastalık veya hastalıklara karşı özel bir bağışıklık sağlayan biyolojik preparatlardır. Aşılar, hayvanlarda ve insanlarda bağışıklığın veya diğer bir ifadeyle immun yanıtın oluşmasına öncülük eder ve genellikle bir mikrobun zayıflatılmış veya öldürülmüş formundan elde edilen ajanları veya bunların önemli bileşenlerini içerirler. Aşılamayı takip eden ilk bir kaç günde rahatsızlık hissi ve aşılamanın yapıldığı yerde lokalize bir şişlik, hafif ateş, iştah ve aktivite kaybı, aksırma veya hafif öksürük gibi geçici minör yan etkiler görülebilir. Bunlar hayvanın sağlığını önemli boyutta etkilemez ve çoğunlukla aşının prospektüsünde belirtilmişlerdir. Aşılama, bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması, hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi ve tedavi ihtiyacının azaltılması için yıllardır kullanılan önemli bir araç olmuştur. Bunların yanı sıra aşılamalar, gıda güvenliğine ve halk sağlığına katkıda bulunmuştur. Aşılar biyolojik veteriner tıbbi ürünlerdir ve veteriner hekim gözetiminde büyük bir dikkatle kullanılmaları gerekir. Tüm hayvan aşıları aynı değildir.
Olympos Vet köpekler için 5, kediler için 3 temel aşıyı önerir. Üç temel aşı gerekmesine rağmen, evcil hayvanınızın bireysel ortamını değerlendirerek onlara uygun ek önlemler de alabiliyoruz. Sevimli dostlarımızın daha uzun, daha mutlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmeleri için yapılan tüm aşılar ‘sigorta’dır.